Stegrieg Online Dental Shop

Cos de cumparaturi

Cosul tău este gol!
Inapoi

Protectia datelor

 

POLITICĂ DE PRELUCRARE A DATELOR


Site-ul www.stegrieg.ro este proprietatea companiei S.C. STEGRIEG BEST CONCEPT SRL cu sediul în Calea Grivitei nr. 232 , bl. 2 , sc. E , ap. 157 , București, care în calitate de Operator de date cu caracter personal respectă confidențialitatea tuturor clienților sau vizitatorilor website-ului său şi va prelucra datele personale în condiții tehnice şi organizatorice de securitate adecvată. 

Persoanele ale căror date pot fi prelucrate de către S.C. STEGRIEG BEST CONCEPT SRL , exclusiv în scopurile mai jos menționate sunt: clienții ai S.C. STEGRIEG BEST CONCEPT SRL (foști ,actuali sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanții/împuterniciții ai companiilor colaboratoare, legali sau convenționali.

Datele cu caracter personal sunt colectate numai cu acordul dumneavoastră, la solicitarea S.C. STEGRIEG BEST CONCEPT SRL, prin unul din formularele on-line utilizate, sau prin abonarea la newsletter .  In cazul in care nu sunteți de acord cu oricare dintre mențiunile din acest document nu utilizați website-ul www.stegrieg.ro sau nu ne furnizați datele dvs. personale.

Anumite servicii sunt condiționate de furnizarea datelor dvs. personale , acestea făcând parte din obligațiile legitime ale Operatorului.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea. 

Date cu caracter personal prelucrate de către S.C. STEGRIEG BEST CONCEPT SRL :

- Nume și Prenume;

- telefon ;

- adresa de domiciliu/reședință ;

- e-mail ; 

- adresa IP;

S.C. STEGRIEG BEST CONCEPT SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute mai jos. 

Scopurile colectării datelor cu caracter personal:

- Derularea activității comerciale/contractuale  ; 

- Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;

- Asigurarea garanției produselor ;

- Livrarea comenzilor și /sau montajul echipamentelor;

- Organizarea de training-uri si evenimente;

- Promovare, reclamă, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; 

- Dezvoltarea şi îmbunătățirea produselor/serviciilor;

- Gestionarea relației cu clienții; 

- Comunicarea comercială cu clienții/ furnizorii folosind ca mijloace de comunicare: e-mail, sms, tel.;

S.C. STEGRIEG BEST CONCEPT SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale şi nu le va partaja cu terți , fără consimțământul dumneavoastră expres şi anterior exprimat , cu excepția celor enumerați în acest document. 

 

Potențiali destinatari ai datelor cu caracter personal.

Datele pot fi transmise spre prelucrare către următoarele categorii de destinatari:

- Firme de transport (curieri, posta) în vederea livrării produselor, specialiști împuterniciți cu punerea în funcțiune a echipamentelor , firme specializate (asigurarea garanției și post garanției) ;

- Firme din domeniul IT cu atribuții în administrarea și întreținerea site-ului stocarea bazelor de date, etc..;

-  Furnizori de servicii (Împuterniciți) ai S.C. STEGRIEG BEST CONCEPT SRL în vederea realizărilor intereselor legitime ;

-  Autorități publice centrale şi locale, autorități judecătorești, politie, parchet;

-  Instituții financiare, firme de leasing, societăți de asigurare şi reasigurare;

 

Durata prelucrării datelor cu caracter personal .

S.C. STEGRIEG BEST CONCEPT SRL va prelucra datele cu caracter personal strict pe perioada necesară realizării scopurilor mai sus exprimate dar nu mai mult de 10 ani , excepție făcând prevederile legale incidente . Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, aceste date vor fi distruse.  

Măsuri de siguranță utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate de ultimă generație, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate . Securitatea integrală a datelor transmise prin rețelele de internet nu poate fi însă niciodată garantată. S.C. STEGRIEG BEST CONCEPT SRL depune toate eforturile în privința protejării datelor personale, transmise către www.stegrieg.ro . Orice transmisie de date se face însă pe riscul persoanei vizate. 

 

Drepturile persoanei vizate.

Persoanele vizate beneficiază , conform prevederilor legale aplicabile în legătură cu protecția datelor de: 

- dreptul de acces la datele personale;

- dreptul la rectificare a datelor personale;

- dreptul la ştergere ( dreptul de a fi uitat) a datelor personale;

- dreptul la restricţionarea prelucrării;

- dreptul la portabilitatea datelor; - dreptul la opoziţie ;

 - dreptul de a notifica ANSPDCP in cazul unui abuz . În cazul în care, persoana vizată, direct sau prin reprezentant, îşi exercită unul din drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special prin caracterului lor repetitiv, S.C. STEGRIEG BEST CONCEPT SRL poate: 

- fie să perceapă o taxa rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;

- fie sa refuze să dea curs cererii. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteți adresa cu o cerere scrisă, la sediul societății sau la adresa de e-mail office@stegrieg.ro

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoștință şi înțeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către S.C. STEGRIEG BEST CONCEPT SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de S.C. STEGRIEG BEST CONCEPT SRL şi/sau derularea activității comerciale/contractuale. 

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului www.stegrieg.ro prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea. Prin accesarea website-ului sau utilizarea serviciilor oferite prin intermediul acestuia, ulterior modificărilor, noile prevederi se vor considera acceptate.

© 2024 - Stegrieg Best Concept SRL | CUI: 40197140